Wanneer logopedie?

Als U moe wordt van spreken/zingen.

Als U zich niet goed of steeds minder goed verstaanbaar kunt maken.

Als U het gevoel heeft, dat U steeds meer moeite moet doen om te spreken/zingen.

Als U het gevoel heeft, dat U tijdens spreken/zingen adem te kort komt.

Als U na enige tijd praten/zingen irritatie en/of pijn voelt in Uw keel. 

Als Uw stem hees klinkt of krakerig.

Als de klank van Uw stem wegvalt.

Als U tijdens spreken druk in Uw borstkas ervaart.